DSC00785  

 

平時生活在都市大廈林中,能回鄉享受陽光的日子,真是幸福!

DSC00829  

 

雖是休耕季節,但田野中的油菜花可沒閒著

DSC00830  

 

一捆捆收割後的稻草錯落在田中,飄著悠閒的氣息

DSC00786  

 

DSC00755  

 

家中一大片圍牆,也充滿朝氣地掛滿一條條絲瓜

DSC00756  

 

即便是落日,都可以美得很不一樣

DSC00827  

 

    全站熱搜

    Holly Su 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()